W drodze do sukcesu

W drodze do sukcesu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 120 pracowników OWES w zakresie standardów usług OWES i przygotowanie 15 konsultantów OWES do wspierania PES w podmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne w okresie realizacji projektu tj. od 2020-04-01 r. do 2023-10-31 r. Standardy usług zalecają, aby każdy członek kadry OWES podnosił swoje kompetencje poprzez szkolenia, warsztaty i doradztwo.

Grupa docelowa

Zwiń

Rozwiń

Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie kluczowa kadra OWES, którą stanowią animatorzy, kluczowi doradcy, kluczowi doradcy biznesowi, pracownicy wspierający doradców, pracownicy monitorujący działania PES i PS oraz pracownicy odpowiedzialni za koordynowanie działań partnerskich z województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego.

__________
Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) – podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES.

Szkolenia

Zwiń

Rozwiń

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Uwarunkowania mentalne modelu biznesowego dla PS

4

Hackathon Kariery – czyli zaplanuj swoją przyszłość

6

Coaching kariery - techniki ułatwiające planowanie ścieżek kariery

11

Coaching grupowy jako metoda integrująca i wspierająca kreatywność

12

Doradztwo indywidualne - zamówienia publiczne

13

Realizacja usług społecznych - aspekty prawne

14

Proces deinstytucjonalizacji - aspekty prawne

15

Podmioty ekonomii społecznej jako wykonawcy/realizatorzy usług społecznych

16

Dywersyfikacja źródeł przychodu i modeli biznesowych receptą na kryzysy współczesnego świata

17

Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja jako szansa dla PES

18

Wdrażanie modeli biznesowych w branży ekonomii społecznej

19

Metodologia zarządzania projektami społecznymi

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Dokumenty rekrutacyjne

Zwiń

Rozwiń

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Umowa szkoleniowa

Wniosek o refundację kosztów dojazdu

Oświadczenie o korzystaniu z własnego samochodu

Umowa użyczenia samochodu

Rejestracja na szkolenia stacjonarne/on-line/doradztwo indywidualne z zamówień publicznych

Zwiń

Rozwiń

Rejestracja na szkolenia stacjonarne/doradztwo indywidualne:
należy pobrać dokumenty rekrutacyjne, wypełnić oraz przesłać dokumenty do Biura Projektu
_________________________________________________________________________________________________

I. Rejestracja na szkolenia on-line składa się z 4 etapów:

 • etap I – wybór przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu grupy docelowej w ramach obszarów zatrudnienia wskazanych w § 4 Regulaminu projektu,
 • etap II – zapoznanie się i akceptacja oświadczeń oraz informacji o przetwarzaniu danych zgodnie z RODO oraz w ramach projektu,
 • etap III – wybór szkolenia w wybranym module / termin szkolenia / miejsce szkolenia / zakwaterowanie,
 • etap IV – wypełnienie formularza rekrutacyjnego / przesłanie zgłoszenia.

II. Uczestnik/Uczestniczka Projektu po przesłaniu zgłoszenia otrzyma:

 • na wskazany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail zostanie wygenerowany i przesłany login i hasło do systemu rejestracji on-line w celu pobrania spersonalizowanych plików pdf, które po zapoznaniu się należy wydrukować, podpisać i przesłać do Biura Projektu.

III. System rejestracji on-line umożliwi Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

 • pobranie dokumentów wypełnionych podczas zgłoszenia on-line z modułu „Dokumenty do pobrania”
 • podgląd historii wysyłanych informacji i powiadomień od AKI z modułu „Informacje”
 • zmianę hasła, usunięcie trwałe danych podanych przy rejestracji on-line z modułu „Zarządzanie kontem”
 • zmianę danych w formularzu jeśli dane zostały błędnie wprowadzone lub uległy zmianie, zmianę terminu / miejsca szkolenia oraz tematu szkolenia z modułu „Formularz”: podgląd danych w złożonym formularzu on-line
 • podgląd danych teleadresowych Biura Projektu z modułu „Kontakt”

 

Zarejestruj się i dołącz do projektu!

Harmonogram planowanych szkoleń

Zwiń

Rozwiń

Harmonogram planowanych szkoleń on-line

Harmonogram planowanych szkoleń stacjonarnych

Platforma do nauki zdalnej

Zwiń

Rozwiń

Platforma e-learningowa – to miejsce przeznaczone do doskonalenia kompetencji, w formie treści ułożonych do samodzielnego studiowania, sprawdzania poziomu ich opanowania oraz uzupełniania dostrzeżonych luk – we własnej wiedzy czy doskonalonych umiejętnościach. Dostępna w dowolnym, wybieranym przez uczestnika czasie, w terminie szkolenia, które może zostać zrealizowane w czasie krótszym lub dłuższym, zależnie od indywidualnych możliwości użytkownika.

Oprócz materiałów do samodzielnego studiowania – w formie tekstów, graficznych ilustracji oraz multimedialnych pomocy – można na takiej platformie organizować webinaria: spotkania on-line ze wszystkimi lub wybranymi uczestnikami szkolenia czy kursu – w uzgodnionym wspólnie terminie. Można recenzować prace przesyłane do wykładowcy, indywidualizować proces doskonalenia umiejętności użytkowników e-learningu, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb i możliwości beneficjentów. Można korzystać z czatu oraz technik i metod pracy wykorzystujących internet. Wszystko – zależnie od potrzeb, pomysłowości oraz umiejętności użytkowników internetu.

Uczestnicy szkolą się indywidualnie przez okres dostępności wybranego szkolenia na platformie e-learningowej tj. np.: dostępność szkolenia od dnia 18.07.2022 do dnia 31.07.2022 – w dogodnych (indywidualnych) godzinach/miejscu.

Szkolenia online posiadają wiele zalet, do głównych należą:

 • Wiedza – główna zaleta uczestnictwa w szkoleniu. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają umiejętności i wiedzę w określonym zakresie, dzięki czemu znacznie poprawia się jakość,  komfort i wydajność pracy.
 • Oszczędność – to jedna z głównych zalet. Szkolenia online w porównaniu do szkoleń stacjonarnych pozwalają zaoszczędzić sporą kwotę pieniędzy, którą firma, czy też uczestnik, który sam opłaca szkolenie musiałby poświecić na noclegi, dojazdy, catering, koszty sali szkoleniowej. Co więcej, oprócz pieniędzy pozwalają zaoszczędzić dużo czasu, która uczestnik musiałaby poświecić na dojazd, czy też przebywanie poza domem.
 • Dostępność – w szkoleniu uczestniczyć można z każdego miejsca na świecie  z dostępem do Internetu. Większa też jest dostępność miejsc na takim szkoleniu, w porównaniu do szkolenia stacjonarnego, ponieważ sala szkoleniowa może pomieścić jedynie określoną liczbę osób.
 • Wygoda – w szkoleniu można uczestniczyć bez wychodzenia z domu czy pracy.
 • Łatwość  – aby uczestniczyć w szkoleniu online wystarczy podstawowa znajomość  obsługi komputera
 • Koncentracja  – podczas szkoleń online nie ma dodatkowych bodźców czy sytuacji, które można spotkać w trakcie szkoleń stacjonarnych, dlatego też uczestnicy szkoleń online uważają, że lepiej koncentruje się na procesie nauki, a wiedza łatwiej się przyswaja.
 • Nowoczesne narzędzia podnoszą efektywność  szkolenia – podczas szkoleń online stosowane są przeróżne narzędzia multimedialne takie, jak dźwięk, animacje, pokazy slajdów, filmy prezentacje, testy, wideo, czat, współdzielenie ekranu. To sprawia, że nauka jest przyjemniejsza i ciekawsza.
 • Bezpieczeństwo –  szkolenia online, realizowane z domu, czy z wybranego miejsca, zapewniają bezpieczeństwo uczestników, jak i trenerów.
 • Opieka trenera  – przez cały czas szkolenia trener nadzoruje i otacza opieką uczestników szkolenia w czasie rzeczywistym, co powoduje, że stale są motywowani , a także mają możliwość zadawania pytań trenerowi na bieżąco.
 • Certyfikat – po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i kompetencje identyczne jak uczestnicy szkolenia stacjonarnego, certyfikaty przesyłane są w oryginalnej (papierowej) formie.
 • Nie ma tremy – szkolenia online są idealne dla osób nieśmiałych.

Konferencja: Podmioty ekonomii społecznej w procesie doskonalenia usług społecznych

Zwiń

Rozwiń

Nie przegap nowych wydarzeń,
zapisz się do newslettera