O nas

Akademia Kultury Informacyjnej (Spółka Spin Off) jest inicjatywą przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i profesjonalnego biznesu, jak również inicjatywą praktyków i teoretyków uczestniczących w budowaniu nowoczesnych programów kształcenia bazujących na modułowym kreowaniu ścieżek karier zawodowych oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację tych programów. Realizując swoje cele statutowe Akademia angażuje się w takie działania jak: badania, seminaria, konferencje, szkolenia, systemy certyfikacji – związane z zagadnieniami strategii prowadzenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału intelektualnego w organizacjach.

Mocną stroną Akademii jest umiejętność transferowania wiedzy społecznej do gospodarki i łączenia jej z rentowną praktyką gospodarczą. Akademia realizuje i koordynuje zlecane przedsięwzięcia gospodarcze, społeczno-gospodarcze i edukacyjno-społeczne (projekty), w formie projektów know-how, w których nacisk położony jest na innowacyjność rozwiązań.

Misją i specjalnością Akademii jest świadczenie usług dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców, samorządów terytorialnych i struktur komunalnych, instytucji i osób funkcjonujących na rynku pracy, oraz wszelakich organizacji działających w otoczeniu biznesu. Wśród ofert i rozwiązań programowych szczególną uwagę Akademia poświęca wnikliwej analizie potrzeb edukacyjnych swoich klientów, starając się zapewnić jak najwyższy standard świadczonych usług.

Akademia zapewnia wysoki standard świadczonych usług pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Do zarządzania projektami wykorzystuje metodykę PRINCE2.

Nie przegap nowych wydarzeń,
zapisz się do newslettera