Rada programowa

Rada Programowa Akademii Kultury Informacyjnej jest strukturalnym organem Akademii, który z jednej strony spełnia strategiczną funkcję rozwojową, a z drugiej merytorycznie wspiera bieżące, realizowane przez Akademię projekty.

Przedstawiciele różnych dyscyplin, wchodzący w skład Rady, w założeniu łączą wiedzę naukową i doświadczenia praktyczne. W określonych przypadkach Rada może zapraszać i włączać do swoich prac specjalistów z zewnątrz.

Rada zbiera się w zależności potrzeb i obraduje według przyjętego przez siebie Regulaminu Rady. Członkowie Rady biorą również udział w bieżącej działalności Akademii przez łączność sieciową jako tutorzy realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych.

Zespół Rady:

  • prof. dr hab. Henryk Skorowski
  • dr Tadeusz Wojewódzki
  • dr Janusz Kowalski

Nie przegap nowych wydarzeń,
zapisz się do newslettera