Działania na rzecz dzieci do lat 3

Działania na rzecz dzieci do lat 3

Celem projektu są bezpłatne szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa mazowieckiego oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa mazowieckiego oraz opracowanie poradnika dobrych praktyk w zakresie form opieki na dziećmi w wieku do lat 3.

Okres realizacji projektu: 2020-01-02 r. do 2023-10-31 r

 

Grupa docelowa

Zwiń

Rozwiń

– pracownicy szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa mazowieckiego odpowiedzialni za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
– pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa mazowieckiego,
– pracownicy/przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujący prowadzenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z województwa mazowieckiego,
– pracownicy/przedstawiciele podmiotów niepublicznych prowadzący instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z województwa mazowieckiego,

Szkolenia

Zwiń

Rozwiń

Szkolenia dla pracowników podmiotów publicznych

Szkolenia dla pracowników podmiotów niepublicznych

Szkolenia dla pracowników podmiotów niepublicznych/publicznych

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

11

Jak planować i wdrażać proces doskonalenia standardów jakości organizacji odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

12

Od pomysłu do sukcesu – tworzenie i skuteczna realizacja biznesplanu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - krok po kroku

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

11

Jak planować i wdrażać proces doskonalenia standardów jakości organizacji odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

12

Od pomysłu do sukcesu – tworzenie i skuteczna realizacja biznesplanu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - krok po kroku

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Dokumenty rekrutacyjne

Zwiń

Rozwiń

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny 3latki 09.2022

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Umowa szkoleniowa

Wniosek o refundację kosztów dojazdu

Oświadczenie o korzystaniu z własnego samochodu

Umowa użyczenia samochodu

Rejestracja on-line

Zwiń

Rozwiń

I. Rejestracja on-line składa się z 4 etapów:

etap I – wybór przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu grupy docelowej w ramach obszarów zatrudnienia wskazanych w § 4 Regulaminu projektu,
etap II – zapoznanie się i akceptacja oświadczeń oraz informacji o przetwarzaniu danych zgodnie z RODO oraz w ramach projektu,
etap III – wybór szkolenia w wybranym module / termin szkolenia / miejsce szkolenia / zakwaterowanie,
etap IV – wypełnienie formularza rekrutacyjnego / przesłanie zgłoszenia.

II. Uczestnik/Uczestniczka Projektu po przesłaniu zgłoszenia otrzyma:

na wskazany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail zostanie wygenerowany i przesłany login i hasło do systemu rejestracji on-line w celu pobrania spersonalizowanych plików pdf, które po zapoznaniu się należy wydrukować, podpisać i przesłać do Biura Projektu.

III. System rejestracji on-line umożliwi Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

  • pobranie dokumentów wypełnionych podczas zgłoszenia on-line z modułu „Dokumenty do pobrania”
  • podgląd historii wysyłanych informacji i powiadomień od AKI z modułu „Informacje”
  • zmianę hasła, usunięcie trwałe danych podanych przy rejestracji on-line z modułu „Zarządzanie kontem”
  • zmianę danych w formularzu jeśli dane zostały błędnie wprowadzone lub uległy zmianie, zmianę terminu / miejsca szkolenia oraz tematu szkolenia z modułu „Formularz”: podgląd danych w złożonym formularzu on-line
  • podgląd danych teleadresowych Biura Projektu z modułu „Kontakt”

 

Zarejestruj się i dołącz do projektu!

Harmonogram planowanych szkoleń/udzielanego wsparcia

Zwiń

Rozwiń

Harmonogram planowanych szkoleń - 3latki

Harmonogram udzielanego wsparcia w terminie: od 18_07_2022 do 31_07_2022

Platforma do nauki zdalnej

Zwiń

Rozwiń

Platforma e-learningowa – to miejsce przeznaczone do doskonalenia kompetencji, w formie treści ułożonych do samodzielnego studiowania, sprawdzania poziomu ich opanowania oraz uzupełniania dostrzeżonych luk – we własnej wiedzy czy doskonalonych umiejętnościach. Dostępna w dowolnym, wybieranym przez uczestnika czasie, w terminie szkolenia, które może zostać zrealizowane w czasie krótszym lub dłuższym, zależnie od indywidualnych możliwości użytkownika.

Oprócz materiałów do samodzielnego studiowania – w formie tekstów, graficznych ilustracji oraz multimedialnych pomocy – można na takiej platformie organizować webinaria: spotkania on-line ze wszystkimi lub wybranymi uczestnikami szkolenia czy kursu – w uzgodnionym wspólnie terminie. Można recenzować prace przesyłane do wykładowcy, indywidualizować proces doskonalenia umiejętności użytkowników e-learningu, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb i możliwości beneficjentów. Można korzystać z czatu oraz technik i metod pracy wykorzystujących internet. Wszystko – zależnie od potrzeb, pomysłowości oraz umiejętności użytkowników internetu.

Uczestnicy szkolą się indywidualnie przez okres dostępności wybranego szkolenia na platformie e-learningowej tj. np.: dostępność szkolenia od dnia 18.07.2022 do dnia 31.07.2022 – w dogodnych (indywidualnych) godzinach/miejscu.

 

 

Nie przegap nowych wydarzeń,
zapisz się do newslettera