Tadeusz Wojewódzki

Jestem teoretykiem, po solidnej, metodologicznej szkole poznańskiej /doktorat u prof. J. Kmity UAM w Poznaniu/ oraz praktykiem – z doświadczeniem zarówno w prywatnej działalności, na własny rachunek, jak i publicznym /kierownicze stanowiska w administracji rządowej oraz przedsiębiorczości/. Zarówno, jako teoretyk, jak i praktyk stosowałem – do rozwiązywanych problemów – interdyscyplinarną wiedzę, dążąc do optymalnych, synergicznych rozwiązań.

Dysponuję doświadczeniem praktycznym wyniesionym z wieloletniego prowadzenia własnej firmy produkcyjno – handlowej; roli eksperta funduszy unijnych w panelu marszałkowskim, dyrektora szczebla wojewódzkiego w administracji publicznej; kierownika projektów; wykładowcy uczelni warszawskich i trójmiejskich na kierunkach, dziennikarstwa i komunikacji społeczne, europeistyki, zarządzania oraz resocjalizacji; współorganizatora studiów podyplomowych dla pracowników instytucji rynku pracy /Wszechnica Polska, Warszawa/; konsultanta dużych firm produkcyjnych /PESA Bydgoszcz/ oraz konsultingowo – edukacyjnych i doradczych /CRMSA Warszawa, LCC Lublin – w zakresie doradztwa z obszarów tutoringu i komunikacji społecznej/; pracy dziennikarskiej, felietonistycznej /”Rejsy” Dziennik Bałtycki i reporterskiej/; pracy społecznej – dziennikarza obywatelskiego, literata.

Doświadczenie teoretyczne wyniosłem z: kilkudziesięcioletniej pracy na uczelniach trójmiejskich i warszawskich /m.in. PG, UG, Ateneum/; publikacji kilkudziesięciu książek i artykułów poświęconych interdyscyplinarnej problematyce kultury organizacji, relacji interpersonalnych, uwarunkowań mentalnych itp.; udziału w roli prelegenta, wykładowcy, trenera dla zespołów dużych /ponad 600 osób/ oraz kameralnych /2-3/ i pracy indywidualnej – z wykorzystaniem tutoringu oraz doradztwa filozoficznego; przygotowania i obrony doktoratu z zakresu filozofii nauki /UAM w Poznaniu/; udziału w licznych kursach z zakresu metodyk zarządzania projektami i doskonalenia wybranych umiejętności – potwierdzonych stosownymi dyplomami i certyfikatami oraz zaproszeniami do współpracy / m.in. International Jоսrnal of Education, Culture and Society/.

Tadeusz Wojewódzki

Nie przegap nowych wydarzeń,
zapisz się do newslettera